Privacybeleid

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. De Ridder gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. 

De Ridder neemt voorzorgen –met inbegrip van administratieve, technische en fysieke maatregelen- om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn, communiceren we onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan de werknemers van De Ridder en handhaven we stringent de privacy waarborgen binnen onze onderneming.