Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Personeelsbeleid

De Ridder Producten hecht veel waarde aan haar bijdrage aan een duurzame maatschappij. Dit komt tot uiting in onder andere haar personeelsbeleid. De Ridder Producten vindt het belangrijk om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt, om deze reden werken wij met medewerkers die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben dan een gemiddeld mens. Ook werken wij veel samen met sociale werkplaatsen en werkvoorziening in gevangenissen waar wij assemblage werkzaamheden laten uitvoeren.

De Ridder Producten vindt het ook belangrijk dat starters op de arbeidsmarkt kansen krijgen om hun loopbaan professioneel en aansluitend op hun studie te kunnen starten. Om deze reden gaat onze voorkeur bij openstaande vacatures vaak naar jongeren uit met een goede afgeronde vooropleiding.

Klik voor onze huidige vacatures hier

 

Milieubeleid

De Ridder Producten waakt ervoor dat tijdens de vervaardiging en/of logistieke handelingen van haar producten het milieu niet onnodig belast wordt. Dit komt onder andere tot uiting in het feit dat wij ISO 14001 gecertificeerd zijn. Wij zetten ons maximaal in zodat in de gehele keten van het vervaardigen van onze producten tot aan de uiteindelijke aflevering bij onze klanten minimale belasting van het milieu en de maatschappij optreedt.